Dane

Prísne opatrenia okolo pandémie COVID-19 znemožnili riadne fungovanie ekonomiky. Jednou z najdôležitejších priorít pre podnikateľov je v tejto chvíli likvidita. Aby sa zachovala jej udržateľnosť, je možné správcu dane požiadať napr. o odloženie povinnosti, či splátkový kalendár. Prinášame vám vzory niektorých žiadostí, ktoré vám môžu úspešne pomôcť v boji proti kríze v čase pandémie.

Žiadosť o určenie platenia preddavkov na daň inak

Ak nezvládate platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň z príjmov, môžte správcu dane požiadať o určenie platenia preddavkov v zníženej sume alebo aj v sume 0,- EUR.

   Stiahnuť

Žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty

V prípade ak ste v súvislosti s koronavírusom zmeškali lehotu, môžete požiadať o jej odpustenie.

   Stiahnuť

Žiadosť o úľavu zo sankcie/ o odpustenie sankcie

Ak vám bola uložená sankcia za nesplnenie povinnosti, ktorú ste nemohli splniť kvôli koronavirusu, môžete požiadať o jej odpustenie alebo úľavu.

   Stiahnuť

Žiadosť o predĺženie lehoty (všeobecná)

Ak nestíhate splniť lehotu určenú správcom dane, môžete požiadať o jej predĺženie. Upozorňujeme, že nie je možné predĺžiť lehoty určené zákonom.

   Stiahnuť

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane/ žiadosť o povolenie platenia dane v splátkach

Nemáte dostatok prostriedkov na zaplatenie dane? Požiadajte o povolenie odkladu jej platenia príp. o splátkový kalendár.

   Stiahnuť

Vyhlásenie o splnení podmienok pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov

Plateniu preddavkov sa môžete vyhnúť, ak vám za bezprostredne predchádzajúce obdobie poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím (t.j. mesiac alebo štvrťrok) predchádzajúceho kalendárneho roka. Správcovi dane stačí poslať vyhlásenie.

   Stiahnuť

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART