Konkurz a dlhy

Pandémia COVID-19 má negatívny vplyv na ekonomiku, čo môže prispieť k nárastu bankrotov a reštrukturalizácií. Je dôležité, aby podnikatelia boli proaktívni aj pri plnení si povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu riadne a včas.

Návrh na vyhlásenie konkurzu

V rámci ekonomických dopadov pandémie môže dochádzať k zvýšeniu počtu bankrotov a reštrukturalizácií. Podnikateľ preto musí pozorne sledovať svoju ekonomickú situáciu a návrh na vyhlásenie konkurzu podať včas. Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu je 60 dní (v prípade predĺženia, ktoré nastalo od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020).

   Stiahnuť

Zoznam spriaznených osôb

Dokument je povinnou prílohou k návrhu na vyhlásenie konkurzu, pričom nie je súčasťou vzorových tlačív ostatných príloh k samonávrhu.

   Stiahnuť

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART