Náhrada škody

Nový vírus COVID-19 už od počiatku svojho šírenia spôsobuje okrem zdravotných ťažkostí aj ekonomické škody. Mnohí podnikatelia budú zažívať situácie, kedy oni sami alebo ich obchodní partneri nebudú vedieť, ako sa zachovať alebo aké opatrenia dodržiavať. Preto je dôležité, aby si podnikatelia za svojimi nárokmi stáli, dôsledne ich vymáhali, znižovali riziká v podobe existujúcich pohľadávok, ale aby sa tiež dokázali so svojimi partnermi dohodnúť. Aj preto vám ponúkame dokumenty, ktoré vám pomôžu s realizáciou opatrení v oblasti manažmentu vzniknutých alebo spôsobených škôd. Tieto dokumenty budeme postupne dopĺňať.

Jednostranné započítanie pohľadávky

Započítanie pohľadávok je nástroj na elimináciu existujúcich pohľadávok podnikateľa. Môže tak pomôcť predchádzať potenciálnym škodám napríklad v dôsledku platobnej neschopnosti.

   Stiahnuť

Zodpovednosť za škodu a prevencia (všeobecné informácie)

Dokument slúži na krátke vysvetlenie situácie v prípade spôsobenia škody, ako aj okolností vylučujúcich zodpovednosť za náhradu škody.

   Stiahnuť

Výzva na náhradu škody (zamestnanci v karanténe, dezinfekcia, znehodnotenie tovaru)

Dokument slúži ako výzva na náhradu škody pre osobu, ktorá škodu spôsobila.

   Stiahnuť

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART