Poďakovanie

Do projektu Právo v rúškach sa zapojilo viac ako 10 firiem. Stoja za ním ale predovšetkým ľudia - majitelia týchto firiem, ich zamestnanci, stážisti, externí spolupracovníci. To oni venovali svoj voľný čas tomu, aby tento projekt mohol vzniknúť. Poďakovanie preto patrí predovšetkým im.

Petr Hradil


Oliver Majdúch

Eva Schin Majdúchová

Michaela Kvokačková

Barbara Némethová

Lenka Paluchová

Ivan Humeník

Miriama Tipanová

Tomáš Husovský

Hana Sopko

Hana Sopko

Hana Sopko

Hana Sopko

Vladimír Troják

Michal Baloga

Zuzana Motúzová

Juraj Vališ

Martin Žofaj

Michal Tomek

Šimpe Ondruš

 

BOXART s.r.o.

SCHIN & MAJDÚCH legal

SCHIN & MAJDÚCH legal

SCHIN & MAJDÚCH legal

SCHIN & MAJDÚCH legal

SCHIN & MAJDÚCH legal

h&h PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.

h&h PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.

h&h PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.

SOPKO LEGAL

SOPKO LEGAL

SOPKO LEGAL

SOPKO LEGAL

TROJAK LEGAL

JUDr. Michal Baloga, LL.M., advokát

Motúzová & Lacko advokátska kancelária

VALIŠ LEGAL s.r.o.

 

 

 

 

grafika projektu a web

obchodné právo

obchodné právo

obchodné právo

obchodné právo

daňové právo

zdravotnícke právo a ochrana os. údajov

zdravotnícke právo a ochrana os. údajov

zdravotnícke právo a ochrana os. údajov

právo nehnuteľností

konkurzy a reštrukturalizácie

zdravotnícke právo a ochrana os. údajov

pracovné právo

pracovné právo

pracovné právo

náhrada škody

daňové právo

copywriting

copywriting

copywriting

 

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART