Pracovné právo

Obmedzenie výroby a zatvorenie prevádzok negatívne dopadá aj na vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Žiaľ, mnohé z týchto vzťahov budú ukončené, či už zo strany zamestnávateľa, pretože nebude mať pre zamestnanca prácu, alebo zo strany zamestnanca, pretože nebude môcť čakať na oneskorenú mzdu. Často však môže byť pre obe strany výhodnejšie kompromisné riešenie napríklad vo forme dohody o dočasnom znížení mzdy, o zmene pracovnej náplne, prípadne o čerpaní dovolenky.

Písomná informácia podľa § 73 ods. 2 Zákonníka práce

Hromadné prepúšťanie môže byť neľahká úloha. Avšak pre platnosť skončenia pracovných pomerov je nutné prerokovanie so zástupcami zamestnancov a takisto poskytnutie písomnej informácie o prepúšťaní.

   Stiahnuť

Výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. a) prvého bodu  Zákonníka práce v rámci hromadného prepúšťania

Ak ako zamestnávateľ ukončujete činnosť a bude sa uplatňovať režim hromadného prepúšťania, pričom dohoda o skončení pracovného pomeru so zamestnancom nebola uzatvorená, môžete využiť tento dokument.

   Stiahnuť

Zápis z prerokovania výpovedí so zástupcom zamestnancov (v rámci hromadného prepúšťania, informácia o ostatných výpovediach)

Ak sa počas krízy musíte vysporiadať naraz s hromadným prepúšťaním a so skončením pracovných pomerov mimo režim hromadného prepúšťania, nájdete tu vzorové znenie zápisu na riešenie tejto situácie.

   Stiahnuť

Zápis z prerokovania výpovedí so zástupcom zamestnancov (mimo hromadného prepúšťania)

Ak sa na vybraných zamestnancov neaplikuje režim hromadného prepúšťania, môžete použiť toto vzorové znenie zápisu o prerokovaní skončenia pracovného pomeru.

   Stiahnuť

Informácie o dávkach z garančného poistenia

Či ste zamestnávateľ, alebo zamestnanec, tento dokument vám poskytne informáciu k základným podmienkam pre poskytovanie dávok z garančného poistenia pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

   Stiahnuť

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Ak vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu či náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti do 15 dní od ich splatnosti, môžete okamžite skončiť pracovný pomer. Pomôže vám pri tom pripravený dokument.

   Stiahnuť

Výpoveď z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. a) prvého bodu  Zákonníka práce mimo hromadného prepúšťania

Ak ako zamestnávateľ ukončujete svoju činnosť, vo vzťahu k časti zamestnancov, ktorá nepresahuje limit hromadného prepúšťania, je možné využiť nasledujúci vzor.

   Stiahnuť

Zápis z prerokovania výpovedí so zástupcom zamestnancov (v rámci hromadného prepúšťania)

Zákon vyžaduje od zamestnávateľov pri hromadnom prepúšťaní precíznosť. Vzor zápisu obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré musí zamestnávateľ pri prerokovaní hromadného prepúšťania uviesť zástupcovi zamestnancov.

   Stiahnuť

Informácie o hromadnom prepúšťaní

Ak ako zamestnávateľ zvažujete hromadné prepúšťanie, tento dokument vám môže slúžiť ako všeobecná informácia.

   Stiahnuť

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dokument použite v prípade, ak sa na ukončení pracovného pomeru so zamestancom dohodnete. Ponúkame vám vzor dokumentu, ktorý obsahuje aj informácie o odstupnom.

   Stiahnuť

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - zamestnávateľ

Ak potrebujete ukončiť pracovný pomer so zamestnancom v skúšobnej dobe, ponúkame vám tento vzor dokumentu.

   Stiahnuť

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - zamestnanec

Ak potrebujete ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom v skúšobnej dobe, ponúkame vám tento vzor dokumentu.

   Stiahnuť

Dodatok k pracovnej zmluve

Úprava mzdy, či pracovného času môže v čase krízy ochrániť vás aj vášho zamestnávateľa. Môžete sa dohodnúť na riešení bez potreby prepúšťania. Použite k tomu tento vzor dodatku.

   Stiahnuť

 

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART