Zdravotníctvo

Zdravotnícky personál, ako aj celý zdravotnícky systém zažíva v súčasnosti enormný nápor. Právne vzťahy pri poskytovaní lekárskej starostlivosti, ako aj pri fungovaní lekární sú špecifické a je náročné sa v nich orientovať. S vďakou by sme preto radi pomohli tým, ktorí pomáhajú nám všetkým a na ktorých sa dnes spoliehame. Keďže každá pomocná ruka sa ráta, nedostatok zdravotníckeho alebo obslužného personálu sa v čase krízy dá riešiť aj zapojením dobrovoľníkov. Aj preto momentálne narastá význam usporiadania vzťahov medzi dobrovoľníkmi a inštitúciami. Vzorové dokumenty v tejto sekcii sa týkajú ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárenskej činnosti, ako aj úpravy a organizácie dobrovoľníckej činnosti.

Zmluva o spolupráci - nemocnica x vysielajúca organizácia

Nedostatok zdravotníckeho alebo obslužného personálu je v čase krízy možné riešiť aj zapojením dobrovoľníkov. Za týmto účelom sa uzatvára zmluva o spolupráci medzi zdravotníckym zariadaním a vysielajúcou organizáciou.

   Stiahnuť

Čestné vyhlásenie dobrovoľníka - vysielajúca organizácia

Tento dokument aj s potvrdením o zdravotnom stave odporúčame vyžiadať od dobrovoľníka ešte pred uzatvorením zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

   Stiahnuť

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a hodnotenie dobrovoľníckej činnosti - vysielajúca organizácia

Praktický vzor potvrdenia a hodnotenia dobrovoľníckej činnosti, ktoré na žiadosť dobrovoľníka vydáva vysielajúca organizácia.

   Stáhnout

Čestné vyhlásenie dobrovoľníka - prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Tento dokument aj s potvrdením o zdravotnom stave odporúčame vyžiadať od dobrovoľníka ešte pred uzatvorením zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

   Stáhnout

Evidencia dobrovoľníkov prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Tento dokument je jednoduchá pomôcka na zefektívnenie administratívnych úkonov spojených s evidenciou dobrovoľníckej činnosti.

   Stiahnuť

Odporúčanie pre pacientov ambulancie COVID - 19

Dokument je určený poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a obsahuje stručné preventívne odporúčania, na základe ktorých by mal pacient s podozrením na ochorenie COVID-19 postupovať. Dokument je potrebné umiestniť na viditeľné miesto (dvere ambulancie, čakáreň, apod.).

   Stiahnuť

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dokument je určený poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý chce odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pretože jeho osobný vzťah k pacientovi nezaručuje objektívne zhodnotenie zdravotného stavu.

   Stáhnout

Pracovná zmluva - lekáreň

Pracovná zmluva určená pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti (lekáreň) a odborného zástupcu lekárne vychádza zo Zákonníka práce a ostatných zdravotníckych právnych predpisov.

   Stáhnout

Pokyny pre pacientov lekárne COVID - 19

Dokument je určený lekárňam a obsahuje pokyny pre pacientov, ktoré by mali dodržiavať v priestoroch lekárne. Dokument je potrebné umiestniť na viditeľné miesto (dvere ambulancie, čakáreň, apod.).

   Stáhnout

Záznam o poučení študenta so zásadami BOZP

Dokument určený lekárni, v ktorej vykonávajú odbornú prax študenti, obsahuje písomné poučenie študenta o právnych predpisoch a zásadách BOZP.

   Stáhnout

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - vysielajúca organizácia x dobrovoľník

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti nadväzuje na zmluvu o spolupráci, ktorá bola uzatvorená medzi vysielajúcou organizáciou a zdravotníckym zariadením. Úlohou tejto zmluvy je bližšie špecifikovať podmienky vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

   Stiahnuť

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - nemocnica x dobrovoľník

Táto zmluva sa aplikuje v prípadoch, kedy dobrovoľnícku činnosť nezastrešuje vysielajúca organizácia, a teda podmienky dobrovoľníckej činnosti sa dojednávajú priamo medzi zdravotníckym zariadením a dobrovoľníkom.

   Stiahnuť

Hodnotenie dobrovoľníkov - prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Praktický vzor hodnotenia dobrovoľníckej činnosti, ktoré sa vydáva na žiadosť dobrovoľníka.

   Stáhnout

Hodnotenie dobrovoľníkov - vysielajúca organizácia

Praktický vzor hodnotenia dobrovoľníckej činnosti, ktoré sa vydáva na žiadosť dobrovoľníka.

   Stáhnout

Evidencia dobrovoľníkov - vysielajúca organizácia

Tento dokument je jednoduchá pomôcka na zefektívnenie administratívnych úkonov spojených s evidenciou dobrovoľníckej činnosti.

   Stáhnout

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a hodnotenie dobrovoľníckej činnosti - prijímateľ dobrovoľníckej činnosti

Praktický vzor potvrdenia a hodnotenia dobrovoľníckej činnosti, ktoré na žiadosť dobrovoľníka vydáva prijímateľ dobrovoľníckej činnosti.

   Stiahnuť

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva je určená poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre prípad, že sa jeho pacient rozhodne zmeniť všeobecného lekára. Na základe tejto zmluvy sa pacient zaväzuje, že odovzdá zdravotnú dokumentáciu novému poskytovateľovi.

   Stiahnuť

Pracovná náplň - lekáreň

Popis pracovnej náplne zamestnanca slúži ako príloha pracovnej zmluvy, ktorú uzatvára lekáreň s odborným zástupcom. Dokument je dôležitý najmä pre prípady, keď sa vyskytne problém, resp. vznikne škoda zamestnávateľovi.

   Stáhnout

Vyhlásenie o zbavení mlčanlivosti

Vyhlásenie určené poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre prípad, keď chce pacient zbaviť zdravotníckeho pracovníka povinnej mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu.

   Stáhnout

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie odborného zástupcu je možné použiť pri žiadosti o vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, prípadne pri zmene takéhoto povolenia.

   Stáhnout

© 2020 Právo v rúškach. Všetky práva vyhradené.

Používame súbory cookie.

Web bezplatne vytvorilo štúdio BOXART